01-20150328_130858.JPG

花心比心花 @桃源仙谷的海芋

02-20150328_132403.jpg

花心~

花現心意綻放愛春情

 花心~

花費心思野放好春色

03-20150328_132212.JPG

一樣的花心,二樣的花情

 花若有知花亦痴

人若無知人無辜

04-20150328_132357.JPG

花花世界~

畢竟花心在人,想想就算

花花視界~

終究花心在花,看看就好

05-20150328_132201.JPG

06-20150328_132338.JPG

07-20150328_132846.jpg

08-20150328_132329.JPG

09-20150328_132459.jpg

 

https://m.youtube.com/watch?v=IZ8-K3YPVN0

https://www.youtube.com/watch?v=cNFT8sFr8M0

2015-0328陳正吉@ 桃源仙谷的海芋

    Gi-Chi!吉氣! 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()