IMG_0002

冬之戀-落羽松之緣(07) 

 

鄉間好景君須記,

 

莫讓一夜風吹去;

 

繁華易散不留人,

 

物換星移徒嘆氣!

 

2015-0116 08:20 陳正吉 冬之戀@宜蘭鄉間

IMG_0011

 

IMG_0020

    Gi-Chi!吉氣! 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()